CG eGOV - verzia 2018.3.3-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Podnety a požiadavky občanov

Mesto Prešov, ako regionálny orgán verejnej moci, v zmysle zákona o obecnom zriadení, rokovacích poriadkov, interných predpisov a postupov, vytvára centrálnu evidenciu podnetov a požiadaviek občanov, ktorú vo forme nasledujúcich tabuliek sprístupňuje pre zvýšenie transparentnosti a kontroly.

Údaje sú od 1.1.2016, budú priebežne aktualizované a dopĺňané na dennej báze automatizovaným spôsobom. Ide o pilotnú a skúšobnú prevádzku. Zavedením tejto formy mesto Prešov neruší žiadnu z predchádzajúcich foriem podania, iba rozširuje a centralizuje sprístupnenie údajov občanom. Evidencia je prístupná aj vo forme on-line OPEN DATA katalógu.

Je záujmom mesta procesy i aplikáciu ďalej rozvíjať a vylepšovať.

Podať nový podnet
Typ podnetu
Stav riešenia
Aktualizácia údajov: 16.10.2018 16:10
Štatistika riešenia podnetov
Rok
Stav riešenia
Aktualizácia údajov: 16.10.2018 16:10
Maximalizuj v novom okne Životné prostredie - ostatné (S292006006): 78 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006006): 220 WEB stránka mesta Prešov (S292006006): 6 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006006): 42 Verejný poriadok (S292006006): 47 Verejné osvetlenie (S292006006): 45 Školstvo, šport (S292006006): 8 Stavby, čierne stavby (S292006006): 29 Požiadavka z MsZ (S292006006): 140 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006006): 309 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006006): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 47 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006006): 22 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006006): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 8 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006006): 22 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 17 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006006): 24 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006006): 67 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006006): 25 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006006): 18 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006006): 424 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 71 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006006): 10 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006006): 23 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006006): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006006): 37 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006006): 21 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 11 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006006): 83 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006006): 34 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 18 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006006): 33 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006006): 8 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006006): 122 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006006): 30 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006006): 6 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006006): 397 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006006): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 18 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006006): 19 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006006): 6 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006006): 26 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006006): 8 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006006): 54 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006006): 21 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006006): 417 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 11 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006006): 122 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 9 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006006): 14 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006006): 72 Podnet (S292006006): 57 Poďakovanie, pochvala (S292006006): 38 Parkovacie miesta, plochy (S292006006): 52 Ostatné (S292006006): 135 Opustené vozidlá (S292006006): 24 Nesprávne parkovanie (S292006006): 22 Nelegálne skládky (S292006006): 10 Názvy ulíc, námestí (S292006006): 4 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006006): 49 Mestský mobiliár (S292006006): 26 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006006): 29 Kultúra, cestovný ruch (S292006006): 4 Interpelácia (S292006006): 154 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006006): 177 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006006): 151 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006006): 98 Typy spolu (S292006006): 4391 Spolu: 8782 Spolu: 8782
Maximalizuj v novom okne Životné prostredie - ostatné (S292006011): 11 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006011): 24 WEB stránka mesta Prešov (S292006011): 0 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006011): 3 Verejný poriadok (S292006011): 0 Verejné osvetlenie (S292006011): 5 Školstvo, šport (S292006011): 0 Stavby, čierne stavby (S292006011): 6 Požiadavka z MsZ (S292006011): 11 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006011): 170 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 6 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006011): 9 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006011): 9 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006011): 76 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 27 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006011): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006011): 16 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006011): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006011): 28 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006011): 17 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006011): 119 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006011): 49 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006011): 11 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006011): 20 Podnet (S292006011): 1 Poďakovanie, pochvala (S292006011): 8 Parkovacie miesta, plochy (S292006011): 3 Ostatné (S292006011): 15 Opustené vozidlá (S292006011): 0 Nesprávne parkovanie (S292006011): 0 Nelegálne skládky (S292006011): 1 Názvy ulíc, námestí (S292006011): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006011): 0 Mestský mobiliár (S292006011): 2 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006011): 1 Kultúra, cestovný ruch (S292006011): 0 Interpelácia (S292006011): 12 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006011): 20 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006011): 9 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006011): 24 Typy spolu (S292006011): 817 Životné prostredie - ostatné (S292006010): 28 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006010): 95 WEB stránka mesta Prešov (S292006010): 3 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006010): 11 Verejný poriadok (S292006010): 34 Verejné osvetlenie (S292006010): 8 Školstvo, šport (S292006010): 1 Stavby, čierne stavby (S292006010): 9 Požiadavka z MsZ (S292006010): 56 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006010): 104 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 24 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 10 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006010): 12 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006010): 18 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006010): 12 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006010): 181 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 38 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006010): 19 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006010): 8 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006010): 49 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006010): 24 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006010): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006010): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006010): 67 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006010): 10 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006010): 176 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006010): 23 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006010): 190 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006010): 41 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006010): 21 Podnet (S292006010): 13 Poďakovanie, pochvala (S292006010): 12 Parkovacie miesta, plochy (S292006010): 21 Ostatné (S292006010): 54 Opustené vozidlá (S292006010): 23 Nesprávne parkovanie (S292006010): 20 Nelegálne skládky (S292006010): 5 Názvy ulíc, námestí (S292006010): 1 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006010): 22 Mestský mobiliár (S292006010): 7 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006010): 8 Kultúra, cestovný ruch (S292006010): 2 Interpelácia (S292006010): 65 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006010): 46 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006010): 46 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006010): 37 Typy spolu (S292006010): 1812 Životné prostredie - ostatné (S292006009): 28 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006009): 68 WEB stránka mesta Prešov (S292006009): 0 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006009): 21 Verejný poriadok (S292006009): 7 Verejné osvetlenie (S292006009): 20 Školstvo, šport (S292006009): 4 Stavby, čierne stavby (S292006009): 10 Požiadavka z MsZ (S292006009): 63 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006009): 29 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 14 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006009): 12 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006009): 8 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006009): 9 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006009): 25 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006009): 121 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 6 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006009): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006009): 17 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006009): 27 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006009): 90 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 8 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006009): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006009): 20 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006009): 5 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006009): 140 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006009): 44 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006009): 9 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006009): 11 Podnet (S292006009): 31 Poďakovanie, pochvala (S292006009): 11 Parkovacie miesta, plochy (S292006009): 19 Ostatné (S292006009): 43 Opustené vozidlá (S292006009): 0 Nesprávne parkovanie (S292006009): 1 Nelegálne skládky (S292006009): 2 Názvy ulíc, námestí (S292006009): 3 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006009): 20 Mestský mobiliár (S292006009): 13 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006009): 10 Kultúra, cestovný ruch (S292006009): 1 Interpelácia (S292006009): 67 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006009): 57 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006009): 59 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006009): 27 Typy spolu (S292006009): 1267 Životné prostredie - ostatné (S292006008): 8 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006008): 11 WEB stránka mesta Prešov (S292006008): 1 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006008): 4 Verejný poriadok (S292006008): 2 Verejné osvetlenie (S292006008): 5 Školstvo, šport (S292006008): 1 Stavby, čierne stavby (S292006008): 1 Požiadavka z MsZ (S292006008): 6 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006008): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006008): 11 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006008): 37 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006008): 7 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006008): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006008): 26 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006008): 17 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006008): 10 Podnet (S292006008): 7 Poďakovanie, pochvala (S292006008): 1 Parkovacie miesta, plochy (S292006008): 4 Ostatné (S292006008): 12 Opustené vozidlá (S292006008): 0 Nesprávne parkovanie (S292006008): 0 Nelegálne skládky (S292006008): 0 Názvy ulíc, námestí (S292006008): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006008): 5 Mestský mobiliár (S292006008): 3 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006008): 6 Kultúra, cestovný ruch (S292006008): 1 Interpelácia (S292006008): 1 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006008): 25 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006008): 13 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006008): 8 Typy spolu (S292006008): 266 Životné prostredie - ostatné (S292006007): 3 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006007): 22 WEB stránka mesta Prešov (S292006007): 2 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006007): 3 Verejný poriadok (S292006007): 4 Verejné osvetlenie (S292006007): 7 Školstvo, šport (S292006007): 2 Stavby, čierne stavby (S292006007): 3 Požiadavka z MsZ (S292006007): 4 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006007): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006007): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006007): 5 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006007): 12 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006007): 9 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006007): 10 Podnet (S292006007): 5 Poďakovanie, pochvala (S292006007): 6 Parkovacie miesta, plochy (S292006007): 5 Ostatné (S292006007): 11 Opustené vozidlá (S292006007): 1 Nesprávne parkovanie (S292006007): 1 Nelegálne skládky (S292006007): 2 Názvy ulíc, námestí (S292006007): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006007): 2 Mestský mobiliár (S292006007): 1 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006007): 4 Kultúra, cestovný ruch (S292006007): 0 Interpelácia (S292006007): 9 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006007): 29 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006007): 24 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006007): 2 Typy spolu (S292006007): 229 Spolu: 458 Spolu: 458 Spolu: 532 Spolu: 532 Spolu: 2534 Spolu: 2534 Spolu: 3624 Spolu: 3624 Spolu: 1634 Spolu: 1634
Štatistika riešenia podnetov podľa roka a stavu riešenia
Rok
Aktualizácia údajov: 16.10.2018 16:10
Maximalizuj v novom okne V riešení: 32 (2,03 %) Realizuje sa  : 1 (0,06 %) Postúpený/-á na externé riešenie: 65 (4,13 %) Kompetenčne neprislúcha MsÚ: 6 (0,38 %) Zadaný/-á: 213 (13,53 %) Vzaté na vedomie  : 44 (2,80 %) Vyriešený/-á: 1213 (77,06 %) Vyriešený/-á: 1213 (77,06 %) V riešení: 32 (2,03 %) Realizuje sa  : 1 (0,06 %) Postúpený/-á na externé riešenie: 65 (4,13 %) Kompetenčne neprislúcha MsÚ: 6 (0,38 %) Zadaný/-á: 213 (13,53 %) Vyriešený/-á: 1213 (77,06 %) Spolu: 6 (0,38 %) Spolu: 6 (0,38 %) Spolu: 65 (4,13 %) Spolu: 65 (4,13 %) Spolu: 1 (0,06 %) Spolu: 1 (0,06 %) Spolu: 32 (2,03 %) Spolu: 32 (2,03 %) Spolu: 1213 (77,06 %) Spolu: 1213 (77,06 %) Spolu: 44 (2,80 %) Spolu: 44 (2,80 %) Spolu: 213 (13,53 %) Spolu: 213 (13,53 %)
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.