CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 20.09.2019 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 10768073,5 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1500000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7456057,5 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 23589125,0 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 49361930,0 Spolu: 92675186,0 Spolu: 92675186,0
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.09.2019 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 7138449,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1500000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 4261783,6 Granty a transfery (S144042005): 8695998,9 Daňové príjmy (S144042005): 15462857,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 3629624,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 3194273,9 Granty a transfery (S144042004): 14893126,2 Daňové príjmy (S144042004): 33899072,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 10768073,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1500000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 7456057,5 Granty a transfery (S144042003): 23589125,0 Daňové príjmy (S144042003): 49361930,0 Spolu: 92675186,0 Spolu: 92675186,0 Spolu: 55616096,3 Spolu: 55616096,3 Spolu: 37059089,7 Spolu: 37059089,7
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.