CG eGOV - verzia 2020.3.2.200529-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 09.07.2020 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 6310334,4 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 0,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 5969316,0 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 25549385,7 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 53212400,0 Spolu: 91041436,2 Spolu: 91041436,2
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 09.07.2020 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): -7863,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 4462132,4 Granty a transfery (S144042005): 12807511,1 Daňové príjmy (S144042005): 30043741,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 6318198,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1507183,6 Granty a transfery (S144042004): 12741874,6 Daňové príjmy (S144042004): 23168659,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 6310334,4 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 5969316,0 Granty a transfery (S144042003): 25549385,7 Daňové príjmy (S144042003): 53212400,0 Spolu: 91041436,2 Spolu: 91041436,2 Spolu: 43735915,4 Spolu: 43735915,4 Spolu: 47305520,8 Spolu: 47305520,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.