Podnet
Typ podnetu*
Dátum zadania21.07.2019
Podnet*
Popis*
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PODNETE
Ako podať nový podnet

Pred samotným podaním nového podnetu odporúčame, aby ste si na stránke sumarizujúcej podnety preverili, či podnet v danej veci už nie je riešený.

Jednotlivé polia vyplňte čo najpresnejšie s použitím diakritiky. Správne zvolenie typu podnetu značne urýchli jeho spracovanie.


Lokalita*
Časť obce
Ulica
Súpisné číslo
Orientačné číslo
GPS súradnice
Popis lokality
INFORMÁCIE O UMIESTNENÍ PODNETU
Lokalizujte Váš podnet

Správnou lokalizáciou urýchlite vyhodnotenie podnetu a jeho priradenie zodpovedným orgánom.

Ak nie je možné lokalizovať podnet formou adresy alebo presných GPS súradníc, popíšte ju čo najdetailnejšie s použitím jednoznačných oporných bodov, vzdialenosti a podobne.


Zadávateľ podnetu
Meno
Priezvisko
e-mail
Telefón
INFORMÁCIE O ZADÁVATEĽOVI PODNETU
Identifikujte sa

Zadajte svoje meno a priezvisko s požitím diakritiky

Po posúdedí bude Váš podnet zverejnený medzi prijatými podmetmi

O stave vybavenia Vášho podnetu Vás budeme informovať prostredníctvom tejto webstránky.


Prílohy
Nová príloha

Overenie
Nový reťazec
Opíšte číslo z obrázka

Vyplnením údajov a uložením formulára zároveň súhlasím so zverejnením Podnetu vrátane príloh v aplikácii CG eGOV.
Uložiť