CG eGOV - verzia 2019.1.2.190131-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Podnety a požiadavky občanov

Mesto Prešov, ako regionálny orgán verejnej moci, v zmysle zákona o obecnom zriadení, rokovacích poriadkov, interných predpisov a postupov, vytvára centrálnu evidenciu podnetov a požiadaviek občanov, ktorú vo forme nasledujúcich tabuliek sprístupňuje pre zvýšenie transparentnosti a kontroly.

Údaje sú od 1.1.2016, budú priebežne aktualizované a dopĺňané na dennej báze automatizovaným spôsobom. Ide o pilotnú a skúšobnú prevádzku. Zavedením tejto formy mesto Prešov neruší žiadnu z predchádzajúcich foriem podania, iba rozširuje a centralizuje sprístupnenie údajov občanom. Evidencia je prístupná aj vo forme on-line OPEN DATA katalógu.

Je záujmom mesta procesy i aplikáciu ďalej rozvíjať a vylepšovať.

Podať nový podnet
Typ podnetu
Stav riešenia
Aktualizácia údajov: 22.02.2019 16:10
Štatistika riešenia podnetov
Rok
Stav riešenia
Aktualizácia údajov: 22.02.2019 16:10
Maximalizuj v novom okne Životné prostredie - ostatné (S292006006): 81 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006006): 235 WEB stránka mesta Prešov (S292006006): 9 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006006): 48 Verejný poriadok (S292006006): 55 Verejné osvetlenie (S292006006): 55 Školstvo, šport (S292006006): 9 Stavby, čierne stavby (S292006006): 36 Požiadavka z MsZ (S292006006): 174 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006006): 320 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 50 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006006): 24 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006006): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 10 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006006): 26 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 21 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006006): 29 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006006): 73 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006006): 29 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006006): 18 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006006): 428 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 79 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006006): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006006): 23 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006006): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006006): 49 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006006): 23 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 14 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006006): 100 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006006): 38 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 21 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006006): 43 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006006): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006006): 133 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006006): 38 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006006): 6 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006006): 410 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006006): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 18 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006006): 19 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006006): 6 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006006): 26 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006006): 8 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006006): 54 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006006): 21 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006006): 501 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 12 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006006): 155 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 9 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006006): 16 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006006): 72 Podnet (S292006006): 57 Parkovacie miesta, plochy (S292006006): 66 Ostatné (S292006006): 148 Opustené vozidlá (S292006006): 28 Nesprávne parkovanie (S292006006): 25 Nelegálne skládky (S292006006): 13 Názvy ulíc, námestí (S292006006): 4 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006006): 61 Mestský mobiliár (S292006006): 29 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006006): 36 Kultúra, cestovný ruch (S292006006): 6 Interpelácia (S292006006): 185 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006006): 224 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006006): 165 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006006): 117 Typy spolu (S292006006): 4924  Poďakovanie, pochvala (S292006006): 43 Spolu: 9848 Spolu: 9848
Maximalizuj v novom okne Životné prostredie - ostatné (S292006011): 11 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006011): 25 WEB stránka mesta Prešov (S292006011): 1 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006011): 5 Verejný poriadok (S292006011): 0 Verejné osvetlenie (S292006011): 4 Školstvo, šport (S292006011): 1 Stavby, čierne stavby (S292006011): 6 Požiadavka z MsZ (S292006011): 20 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006011): 179 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006011): 9 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006011): 9 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006011): 76 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 29 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006011): 17 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006011): 22 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006011): 18 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006011): 29 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006011): 17 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006011): 123 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006011): 51 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006011): 12 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006011): 20 Podnet (S292006011): 1 Parkovacie miesta, plochy (S292006011): 4 Ostatné (S292006011): 16 Opustené vozidlá (S292006011): 0 Nesprávne parkovanie (S292006011): 0 Nelegálne skládky (S292006011): 2 Názvy ulíc, námestí (S292006011): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006011): 0 Mestský mobiliár (S292006011): 2 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006011): 2 Kultúra, cestovný ruch (S292006011): 0 Interpelácia (S292006011): 27 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006011): 23 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006011): 10 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006011): 24 Typy spolu (S292006011): 891  Poďakovanie, pochvala (S292006011): 9 Životné prostredie - ostatné (S292006010): 30 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006010): 102 WEB stránka mesta Prešov (S292006010): 4 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006010): 14 Verejný poriadok (S292006010): 42 Verejné osvetlenie (S292006010): 11 Školstvo, šport (S292006010): 1 Stavby, čierne stavby (S292006010): 10 Požiadavka z MsZ (S292006010): 76 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006010): 98 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 25 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006010): 10 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 11 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006010): 18 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006010): 16 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006010): 182 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 42 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006010): 8 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006010): 24 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006010): 10 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006010): 56 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006010): 26 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006010): 18 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006010): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006010): 70 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006010): 191 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006010): 23 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006010): 221 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006010): 58 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006010): 21 Podnet (S292006010): 13 Parkovacie miesta, plochy (S292006010): 24 Ostatné (S292006010): 57 Opustené vozidlá (S292006010): 26 Nesprávne parkovanie (S292006010): 23 Nelegálne skládky (S292006010): 5 Názvy ulíc, námestí (S292006010): 1 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006010): 23 Mestský mobiliár (S292006010): 7 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006010): 8 Kultúra, cestovný ruch (S292006010): 2 Interpelácia (S292006010): 77 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006010): 61 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006010): 50 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006010): 49 Typy spolu (S292006010): 2019  Poďakovanie, pochvala (S292006010): 14 Životné prostredie - ostatné (S292006009): 28 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006009): 77 WEB stránka mesta Prešov (S292006009): 0 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006009): 22 Verejný poriadok (S292006009): 8 Verejné osvetlenie (S292006009): 24 Školstvo, šport (S292006009): 5 Stavby, čierne stavby (S292006009): 11 Požiadavka z MsZ (S292006009): 66 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006009): 37 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 15 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006009): 13 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006009): 11 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006009): 13 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006009): 31 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006009): 133 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 8 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006009): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006009): 21 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006009): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006009): 33 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006009): 84 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 8 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006009): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006009): 20 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006009): 5 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006009): 164 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006009): 57 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006009): 11 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006009): 11 Podnet (S292006009): 31 Parkovacie miesta, plochy (S292006009): 24 Ostatné (S292006009): 49 Opustené vozidlá (S292006009): 1 Nesprávne parkovanie (S292006009): 1 Nelegálne skládky (S292006009): 3 Názvy ulíc, námestí (S292006009): 3 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006009): 29 Mestský mobiliár (S292006009): 15 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006009): 13 Kultúra, cestovný ruch (S292006009): 2 Interpelácia (S292006009): 70 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006009): 78 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006009): 65 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006009): 35 Typy spolu (S292006009): 1462  Poďakovanie, pochvala (S292006009): 14 Životné prostredie - ostatné (S292006008): 8 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006008): 9 WEB stránka mesta Prešov (S292006008): 2 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006008): 4 Verejný poriadok (S292006008): 1 Verejné osvetlenie (S292006008): 5 Školstvo, šport (S292006008): 1 Stavby, čierne stavby (S292006008): 1 Požiadavka z MsZ (S292006008): 6 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006008): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006008): 11 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006008): 28 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006008): 7 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006008): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006008): 33 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006008): 18 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006008): 10 Podnet (S292006008): 7 Parkovacie miesta, plochy (S292006008): 6 Ostatné (S292006008): 16 Opustené vozidlá (S292006008): 0 Nesprávne parkovanie (S292006008): 0 Nelegálne skládky (S292006008): 1 Názvy ulíc, námestí (S292006008): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006008): 5 Mestský mobiliár (S292006008): 3 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006008): 7 Kultúra, cestovný ruch (S292006008): 1 Interpelácia (S292006008): 2 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006008): 28 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006008): 15 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006008): 8 Typy spolu (S292006008): 279  Poďakovanie, pochvala (S292006008): 1 Životné prostredie - ostatné (S292006007): 4 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006007): 22 WEB stránka mesta Prešov (S292006007): 2 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006007): 3 Verejný poriadok (S292006007): 4 Verejné osvetlenie (S292006007): 11 Školstvo, šport (S292006007): 1 Stavby, čierne stavby (S292006007): 8 Požiadavka z MsZ (S292006007): 6 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006007): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006007): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006007): 5 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006007): 32 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006007): 10 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006007): 10 Podnet (S292006007): 5 Parkovacie miesta, plochy (S292006007): 8 Ostatné (S292006007): 10 Opustené vozidlá (S292006007): 1 Nesprávne parkovanie (S292006007): 1 Nelegálne skládky (S292006007): 2 Názvy ulíc, námestí (S292006007): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006007): 4 Mestský mobiliár (S292006007): 2 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006007): 6 Kultúra, cestovný ruch (S292006007): 1 Interpelácia (S292006007): 9 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006007): 34 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006007): 25 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006007): 1 Typy spolu (S292006007): 273  Poďakovanie, pochvala (S292006007): 5 Spolu: 546 Spolu: 546 Spolu: 558 Spolu: 558 Spolu: 2924 Spolu: 2924 Spolu: 4038 Spolu: 4038 Spolu: 1782 Spolu: 1782
Štatistika riešenia podnetov podľa roka a stavu riešenia
Rok
Aktualizácia údajov: 22.02.2019 16:10
Maximalizuj v novom okne Vyriešený/-á: 77 (42,78 %) Vzaté na vedomie  : 5 (2,78 %) V riešení: 19 (10,56 %) Postúpený/-á na externé riešenie: 3 (1,67 %) Zadaný/-á: 76 (42,22 %) Vyriešený/-á: 77 (42,78 %) V riešení: 19 (10,56 %) Postúpený/-á na externé riešenie: 3 (1,67 %) Zadaný/-á: 76 (42,22 %) Spolu: 3 (1,67 %) Spolu: 3 (1,67 %) Spolu: 19 (10,56 %) Spolu: 19 (10,56 %) Spolu: 77 (42,78 %) Spolu: 77 (42,78 %) Spolu: 5 (2,78 %) Spolu: 5 (2,78 %) Spolu: 76 (42,22 %) Spolu: 76 (42,22 %)
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.