CG eGOV - verzia 2018.2.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Podnety a požiadavky občanov

Mesto Prešov, ako regionálny orgán verejnej moci, v zmysle zákona o obecnom zriadení, rokovacích poriadkov, interných predpisov a postupov, vytvára centrálnu evidenciu podnetov a požiadaviek občanov, ktorú vo forme nasledujúcich tabuliek sprístupňuje pre zvýšenie transparentnosti a kontroly.

Údaje sú od 1.1.2016, budú priebežne aktualizované a dopĺňané na dennej báze automatizovaným spôsobom. Ide o pilotnú a skúšobnú prevádzku. Zavedením tejto formy mesto Prešov neruší žiadnu z predchádzajúcich foriem podania, iba rozširuje a centralizuje sprístupnenie údajov občanom. Evidencia je prístupná aj vo forme on-line OPEN DATA katalógu.

Je záujmom mesta procesy i aplikáciu ďalej rozvíjať a vylepšovať.

Podať nový podnet
Typ podnetu
Stav riešenia
Aktualizácia údajov: 22.07.2018 16:10
Štatistika riešenia podnetov
Rok
Stav riešenia
Aktualizácia údajov: 22.07.2018 16:10
Maximalizuj v novom okne Životné prostredie - ostatné (S292006006): 76 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006006): 201 WEB stránka mesta Prešov (S292006006): 4 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006006): 34 Verejný poriadok (S292006006): 40 Verejné osvetlenie (S292006006): 38 Školstvo, šport (S292006006): 4 Stavby, čierne stavby (S292006006): 28 Požiadavka z MsZ (S292006006): 92 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006006): 272 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006006): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 45 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006006): 21 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006006): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 8 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006006): 20 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 17 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006006): 19 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006006): 59 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006006): 22 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006006): 18 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006006): 391 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006006): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 68 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006006): 10 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006006): 23 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006006): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006006): 35 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006006): 20 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 10 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006006): 81 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006006): 32 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 14 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006006): 32 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006006): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006006): 115 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006006): 26 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006006): 6 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006006): 336 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006006): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 18 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006006): 19 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006006): 6 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006006): 26 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006006): 8 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006006): 54 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006006): 21 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006006): 370 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 11 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006006): 104 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 9 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006006): 14 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006006): 72 Podnet (S292006006): 57 Poďakovanie, pochvala (S292006006): 33 Parkovacie miesta, plochy (S292006006): 46 Ostatné (S292006006): 123 Opustené vozidlá (S292006006): 20 Nesprávne parkovanie (S292006006): 22 Nelegálne skládky (S292006006): 9 Názvy ulíc, námestí (S292006006): 4 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006006): 45 Mestský mobiliár (S292006006): 22 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006006): 23 Kultúra, cestovný ruch (S292006006): 3 Interpelácia (S292006006): 110 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006006): 151 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006006): 138 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006006): 81 Typy spolu (S292006006): 3902 Spolu: 7804 Spolu: 7804
Maximalizuj v novom okne Životné prostredie - ostatné (S292006011): 10 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006011): 24 WEB stránka mesta Prešov (S292006011): 0 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006011): 2 Verejný poriadok (S292006011): 0 Verejné osvetlenie (S292006011): 4 Školstvo, šport (S292006011): 0 Stavby, čierne stavby (S292006011): 6 Požiadavka z MsZ (S292006011): 5 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006011): 166 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 6 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006011): 8 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006011): 9 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006011): 64 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 26 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006011): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006011): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006011): 16 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006011): 6 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006011): 14 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006011): 25 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006011): 12 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006011): 107 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006011): 40 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006011): 12 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006011): 20 Podnet (S292006011): 1 Poďakovanie, pochvala (S292006011): 5 Parkovacie miesta, plochy (S292006011): 2 Ostatné (S292006011): 11 Opustené vozidlá (S292006011): 0 Nesprávne parkovanie (S292006011): 0 Nelegálne skládky (S292006011): 1 Názvy ulíc, námestí (S292006011): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006011): 0 Mestský mobiliár (S292006011): 2 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006011): 1 Kultúra, cestovný ruch (S292006011): 0 Interpelácia (S292006011): 8 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006011): 9 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006011): 9 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006011): 13 Typy spolu (S292006011): 723 Životné prostredie - ostatné (S292006010): 28 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006010): 79 WEB stránka mesta Prešov (S292006010): 1 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006010): 10 Verejný poriadok (S292006010): 27 Verejné osvetlenie (S292006010): 6 Školstvo, šport (S292006010): 0 Stavby, čierne stavby (S292006010): 8 Požiadavka z MsZ (S292006010): 36 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006010): 75 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 20 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 8 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006010): 7 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006010): 17 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006010): 10 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006010): 165 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 37 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006010): 17 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006010): 8 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006010): 47 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006010): 23 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 10 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006010): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006010): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006010): 64 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006010): 11 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006010): 153 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006010): 23 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006010): 176 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006010): 34 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006010): 21 Podnet (S292006010): 13 Poďakovanie, pochvala (S292006010): 10 Parkovacie miesta, plochy (S292006010): 19 Ostatné (S292006010): 49 Opustené vozidlá (S292006010): 19 Nesprávne parkovanie (S292006010): 19 Nelegálne skládky (S292006010): 5 Názvy ulíc, námestí (S292006010): 1 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006010): 20 Mestský mobiliár (S292006010): 8 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006010): 7 Kultúra, cestovný ruch (S292006010): 1 Interpelácia (S292006010): 40 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006010): 38 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006010): 42 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006010): 28 Typy spolu (S292006010): 1579 Životné prostredie - ostatné (S292006009): 28 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006009): 68 WEB stránka mesta Prešov (S292006009): 0 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006009): 17 Verejný poriadok (S292006009): 8 Verejné osvetlenie (S292006009): 16 Školstvo, šport (S292006009): 3 Stavby, čierne stavby (S292006009): 9 Požiadavka z MsZ (S292006009): 44 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006009): 25 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 16 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006009): 11 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 6 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006009): 9 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006009): 20 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006009): 127 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006009): 17 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006009): 26 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006009): 65 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 8 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006009): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006009): 20 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006009): 5 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006009): 118 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 5 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006009): 42 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006009): 10 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006009): 11 Podnet (S292006009): 31 Poďakovanie, pochvala (S292006009): 11 Parkovacie miesta, plochy (S292006009): 15 Ostatné (S292006009): 41 Opustené vozidlá (S292006009): 0 Nesprávne parkovanie (S292006009): 2 Nelegálne skládky (S292006009): 1 Názvy ulíc, námestí (S292006009): 3 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006009): 19 Mestský mobiliár (S292006009): 8 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006009): 9 Kultúra, cestovný ruch (S292006009): 1 Interpelácia (S292006009): 59 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006009): 50 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006009): 52 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006009): 32 Typy spolu (S292006009): 1157 Životné prostredie - ostatné (S292006008): 7 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006008): 11 WEB stránka mesta Prešov (S292006008): 0 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006008): 2 Verejný poriadok (S292006008): 2 Verejné osvetlenie (S292006008): 5 Školstvo, šport (S292006008): 1 Stavby, čierne stavby (S292006008): 2 Požiadavka z MsZ (S292006008): 4 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006008): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006008): 10 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006008): 26 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006008): 7 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006008): 11 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006008): 25 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006008): 8 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006008): 10 Podnet (S292006008): 7 Poďakovanie, pochvala (S292006008): 2 Parkovacie miesta, plochy (S292006008): 4 Ostatné (S292006008): 13 Opustené vozidlá (S292006008): 0 Nesprávne parkovanie (S292006008): 0 Nelegálne skládky (S292006008): 0 Názvy ulíc, námestí (S292006008): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006008): 5 Mestský mobiliár (S292006008): 2 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006008): 5 Kultúra, cestovný ruch (S292006008): 1 Interpelácia (S292006008): 0 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006008): 24 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006008): 13 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006008): 7 Typy spolu (S292006008): 236 Životné prostredie - ostatné (S292006007): 3 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006007): 19 WEB stránka mesta Prešov (S292006007): 3 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006007): 3 Verejný poriadok (S292006007): 3 Verejné osvetlenie (S292006007): 7 Školstvo, šport (S292006007): 0 Stavby, čierne stavby (S292006007): 3 Požiadavka z MsZ (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006007): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006007): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / živ. prostredie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006007): 4 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006007): 11 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006007): 8 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006007): 10 Podnet (S292006007): 5 Poďakovanie, pochvala (S292006007): 5 Parkovacie miesta, plochy (S292006007): 6 Ostatné (S292006007): 9 Opustené vozidlá (S292006007): 1 Nesprávne parkovanie (S292006007): 1 Nelegálne skládky (S292006007): 2 Názvy ulíc, námestí (S292006007): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006007): 1 Mestský mobiliár (S292006007): 2 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006007): 1 Kultúra, cestovný ruch (S292006007): 0 Interpelácia (S292006007): 3 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006007): 30 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006007): 22 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006007): 1 Typy spolu (S292006007): 207 Spolu: 414 Spolu: 414 Spolu: 472 Spolu: 472 Spolu: 2314 Spolu: 2314 Spolu: 3158 Spolu: 3158 Spolu: 1446 Spolu: 1446
Štatistika riešenia podnetov podľa roka a stavu riešenia
Rok
Aktualizácia údajov: 22.07.2018 16:10
Maximalizuj v novom okne V riešení: 37 (3,41 %) Realizuje sa  : 1 (0,09 %) Postúpený/-á na externé riešenie: 64 (5,90 %) Kompetenčne neprislúcha MsÚ: 6 (0,55 %) Zadaný/-á: 151 (13,92 %) Vzaté na vedomie  : 29 (2,67 %) Vyriešený/-á: 797 (73,46 %) Vyriešený/-á: 797 (73,46 %) V riešení: 37 (3,41 %) Realizuje sa  : 1 (0,09 %) Postúpený/-á na externé riešenie: 64 (5,90 %) Kompetenčne neprislúcha MsÚ: 6 (0,55 %) Zadaný/-á: 151 (13,92 %) Vyriešený/-á: 797 (73,46 %) Spolu: 6 (0,55 %) Spolu: 6 (0,55 %) Spolu: 64 (5,90 %) Spolu: 64 (5,90 %) Spolu: 1 (0,09 %) Spolu: 1 (0,09 %) Spolu: 37 (3,41 %) Spolu: 37 (3,41 %) Spolu: 797 (73,46 %) Spolu: 797 (73,46 %) Spolu: 29 (2,67 %) Spolu: 29 (2,67 %) Spolu: 151 (13,92 %) Spolu: 151 (13,92 %)
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.