CG eGOV - verzia 2019.2.2.190329-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 20.05.2019 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 5550000,0 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1500000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7454057,5 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 22023476,4 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 49361930,0 Spolu: 85889463,9 Spolu: 85889463,9
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 20.05.2019 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2113154,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1500000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 5875833,2 Granty a transfery (S144042005): 14853220,2 Daňové príjmy (S144042005): 32463395,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 3436845,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 1578224,3 Granty a transfery (S144042004): 7170256,2 Daňové príjmy (S144042004): 16898534,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 5550000,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1500000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 7454057,5 Granty a transfery (S144042003): 22023476,4 Daňové príjmy (S144042003): 49361930,0 Spolu: 85889463,9 Spolu: 85889463,9 Spolu: 29083860,7 Spolu: 29083860,7 Spolu: 56805603,2 Spolu: 56805603,2
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.