CG eGOV - verzia 2018.2.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 17.07.2018 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 8297471,9 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 5000000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8420778,0 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 21853276,0 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 43085273,0 Spolu: 86656798,9 Spolu: 86656798,9
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 17.07.2018 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 3589499,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 5014817,6 Granty a transfery (S144042005): 12972969,5 Daňové príjmy (S144042005): 20553648,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 4707972,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 3405960,5 Granty a transfery (S144042004): 8880306,5 Daňové príjmy (S144042004): 22531624,6 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 8297471,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 8420778,0 Granty a transfery (S144042003): 21853276,0 Daňové príjmy (S144042003): 43085273,0 Spolu: 86656798,9 Spolu: 86656798,9 Spolu: 39525864,5 Spolu: 39525864,5 Spolu: 47130934,4 Spolu: 47130934,4
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.