CG eGOV - verzia 2020.4.2.200731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 29.09.2020 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 13967507,6 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 4000000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 5287316,0 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 27228556,6 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 50423400,0 Spolu: 100906780,1 Spolu: 100906780,1
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 29.09.2020 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 4291355,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 4000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 3201720,2 Granty a transfery (S144042005): 10474451,8 Daňové príjmy (S144042005): 13386085,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 9676151,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 2085595,8 Granty a transfery (S144042004): 16754104,8 Daňové príjmy (S144042004): 37037314,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 13967507,6 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 4000000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 5287316,0 Granty a transfery (S144042003): 27228556,6 Daňové príjmy (S144042003): 50423400,0 Spolu: 100906780,1 Spolu: 100906780,1 Spolu: 65553167,3 Spolu: 65553167,3 Spolu: 35353612,8 Spolu: 35353612,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.