CG eGOV - verzia 2019.3.2.190531-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 18.07.2019 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 10768073,5 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1500000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7456057,5 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 23470024,6 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 49361930,0 Spolu: 92556085,5 Spolu: 92556085,5
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 18.07.2019 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 7281814,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1500000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 4817528,5 Granty a transfery (S144042005): 12813645,2 Daňové príjmy (S144042005): 24462071,2 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 3486258,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 2638529,1 Granty a transfery (S144042004): 10656379,4 Daňové príjmy (S144042004): 24899858,8 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 10768073,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1500000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 7456057,5 Granty a transfery (S144042003): 23470024,6 Daňové príjmy (S144042003): 49361930,0 Spolu: 92556085,5 Spolu: 92556085,5 Spolu: 41681026,0 Spolu: 41681026,0 Spolu: 50875059,6 Spolu: 50875059,6
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.