CG eGOV - verzia 2018.3.3-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 17.10.2018 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 8297471,9 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 5000000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8850174,6 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 22150311,0 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 43997654,9 Spolu: 88295612,4 Spolu: 88295612,4
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 17.10.2018 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2710441,2 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 4575929,0 Granty a transfery (S144042005): 9523297,0 Daňové príjmy (S144042005): 9361075,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 5587030,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 4274245,6 Granty a transfery (S144042004): 12627014,0 Daňové príjmy (S144042004): 34636579,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 8297471,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 8850174,6 Granty a transfery (S144042003): 22150311,0 Daňové príjmy (S144042003): 43997654,9 Spolu: 88295612,4 Spolu: 88295612,4 Spolu: 57124870,1 Spolu: 57124870,1 Spolu: 31170742,3 Spolu: 31170742,3
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.