CG eGOV - verzia 2019.5.2.190930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 21.11.2019 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 10768073,5 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 1500000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 7458821,1 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 23615347,3 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 49411930,0 Spolu: 92754171,8 Spolu: 92754171,8
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 21.11.2019 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 7110758,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 1500000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 3546846,7 Granty a transfery (S144042005): 3761519,7 Daňové príjmy (S144042005): 6457035,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 3657314,8 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 3911974,4 Granty a transfery (S144042004): 19853827,6 Daňové príjmy (S144042004): 42954894,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 10768073,5 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 1500000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 7458821,1 Granty a transfery (S144042003): 23615347,3 Daňové príjmy (S144042003): 49411930,0 Spolu: 92754171,8 Spolu: 92754171,8 Spolu: 70378010,8 Spolu: 70378010,8 Spolu: 22376161,1 Spolu: 22376161,1
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.