CG eGOV - verzia 2020.2.2.200331-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 08.04.2020 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 6750000 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 5964316 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 24413955 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 53212400 Spolu: 90340671 Spolu: 90340671
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 08.04.2020 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 6748934,9 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 5390998,0 Granty a transfery (S144042005): 18318795,9 Daňové príjmy (S144042005): 40616800,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 1065,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 573318,0 Granty a transfery (S144042004): 6095159,1 Daňové príjmy (S144042004): 12595600,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 6750000 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 0 Nedaňové príjmy (S144042003): 5964316 Granty a transfery (S144042003): 24413955 Daňové príjmy (S144042003): 53212400 Spolu: 90340671 Spolu: 90340671 Spolu: 19265142,2 Spolu: 19265142,2 Spolu: 71075528,8 Spolu: 71075528,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.