CG eGOV - verzia 2020.4.2.200731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o rozpočte
Organizácia:
Rozdiel príjmov a výdavkov rozpočtov po rokoch

Rozpočet obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám, vyplývajúce pre mesto zo všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzného nariadenia mesta alebo z uzavretých zmluvných vzťahov. Okrem toho zahŕňa aj finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu.


Podrobný položkovitý rozpočet mesta podľa jednotlivých rokov nájdete na záložke Programový rozpočet, s aktuálnym čerpaním a plnením. 
Údaje pre roky 2021 a 2022 sú tzv. schváleným výhľadovým rozpočtom.

Finančné údaje zobrazené v nasledujúcich prehľadoch sú on-line publikované z informačného systému mestského úradu, a ako také reprezentujú na strane výdavkov časť rozpočtu mesta, ktorá zahŕňa účtovanie za mestský úrad a organizácie mesta bez právnej subjektivity. Rozdiel v príjmovej a výdavkovej časti predstavuje výdavky organizácií mesta s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré spracovávajú svoje ekonomické agendy oddelene alebo vo vlastných informačných systémoch.

Rok
Aktualizácia údajov: 19.09.2020 05:05

 

Ďalšie informácie o Rozpočte mesta Prešov a Správy o záverečnom účte mesta nájdete TU.
 

Maximalizuj v novom okne 2008 (S144106006): 45281185,7 2009 (S144106006): 43440358,9 2010 (S144106006): 38601228,2 2011 (S144106006): 36098821,8 2012 (S144106006): 39427591,7 2013 (S144106006): 35460066,6 2014 (S144106006): 42021275,7 2015 (S144106006): 39882430,2 2016 (S144106006): 44906194,8 2017 (S144106006): 55908454,3 2018 (S144106006): 63825251,1 2019 (S144106006): 65018203,4 2020 (S144106006): 71633160,9 2021 (S144106006): 51131970,0 2022 (S144106006): 51357194,0 2008 (S144106007): 14460897,6 2009 (S144106007): 18544362,0 2010 (S144106007): 18304617,2 2011 (S144106007): 18948295,2 2012 (S144106007): 19170694,8 2013 (S144106007): 19371052,6 2014 (S144106007): 21014085,3 2015 (S144106007): 21316007,3 2016 (S144106007): 22274164,2 2017 (S144106007): 24363253,5 2018 (S144106007): 26173841,8 2019 (S144106007): 30004456,3 2020 (S144106007): 29273619,3 2021 (S144106007): 27784023,0 2022 (S144106007): 28461769,0 2008 (S144106005): 59742083,3 2009 (S144106005): 61984720,9 2010 (S144106005): 56905845,4 2011 (S144106005): 55047117,0 2012 (S144106005): 58598286,5 2013 (S144106005): 54831119,2 2014 (S144106005): 63035361,0 2015 (S144106005): 61198437,5 2016 (S144106005): 67180358,9 2017 (S144106005): 80271707,8 2018 (S144106005): 89999092,9 2019 (S144106005): 95022659,7 2020 (S144106005): 100906780,1 2021 (S144106005): 78915993,0 2022 (S144106005): 79818963,0 Spolu: 1063458526,0 Spolu: 1063458526,0 Spolu: 339465138,9 Spolu: 339465138,9 Spolu: 723993387,1 Spolu: 723993387,1
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.