CG eGOV - verzia 2020.3.2.200529-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

Katalóg otvorených priestorových (geografických) dát


Tento katalóg (zoznam) obsahuje priestorové (geografické) dáta vytvárané pri výkone činností z kompetencií miestnej samosprávy mesta Prešov. Priestorové dáta sú také, ktoré okrem bežných atribútov ako názov, počet, typ a podobne obsahujú aj priestorovú informáciu (súradnice) určitého konkrétneho miesta v priestore. Tieto súradnice umožňujú zobraziť na mape, prípadne aj lokalizovať daný bod alebo líniu či iný priestorový tvar. Jednotlivé súradnice objektov si zároveň zachovávajú vzájomný vzťah (ako napríklad vzdialenosť, tvar, rovnobežnosť a pod.) - sú v súradnicovom systéme. Dáta poskytované mestom Prešov využívajú štandardizovaný slovenský súradnicový systém S-JTSK. Tento systém je v prípade potreby možné transformovať do iného súradnicového systému napr. : Transformácia (geoportál.sk)

Údaje (dáta a databázy), sprístupnené verejnosti, môžu byť použité len na informatívne a analytické účely, nie sú použiteľné na právne úkony.
Poskytované datasety sú prístupné on-line. Ku každému datasetu sú zverejňované aj metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých atribútov - "stĺpcov v tabuľke", prípadne vlastností datasetu) v tabuľkovej forme. Kliknutím na názov príslušného datasetu (napr. Ulice) sa na samostatnej karte zobrazí tabuľková reprezentácie dát na egov.presov.sk.

Dataset (jeho obsah) je prístupný na stiahnutie (download) - kliknutím na skratku súboru v tabuľke (v bunke Zdrojové dáta) - stiahnutý súbor obsahuje priestorové aj atribútové údaje podľa popisu. Zvolené formáty sú otvorenými a technologicky neutrálnymi štandardami, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát.

Formát SHP - popis formátu (čeština)     Formát KML - popis formátu (čeština)      Formát CSV - popis formátu

On-line poloha vozidiel MHD mesta Prešov - skúšobná prevádzka

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
CSV Aktuálny stav, približne 15 sek. interval Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vlastník, aktualizátor
CSV
PDF TXT Približne 15 sek. interval DPMP, a.s.

1. Ulice

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

2. Mestské časti, volebné obvody

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.3.2017 CG WebGIS

3. Adresy

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

4. Súpisné čísla

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

5. Územia ohrozené povodňami

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2014 CG WebGIS

6. Zosuvné územia

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT Územný plán 2013 CG WebGIS

7. Početnosť občanov TP

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

8. Početnosť občanov PP

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

9. Početnosť - psy na adresách

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

10. Nebezpečné psy

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

11. Monitorovacie zariadenia

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 6.2.2017 CG WebGIS

12. Obvody mestskej polície

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 6.2.2017 CG WebGIS

13. Priestupky na úseku dopravy

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Dáta od roku 2012, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

14. Veľkoobjemové kontajnery

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 13.3.2020 CG WebGIS

15. Nádoby na separovaný odpad

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 21.8.2019 CG WebGIS

16. Investície mesta

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 17.5.2018 CG WebGIS

17. Sakrálne objekty

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

18. Fontány a pramene

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2017 CG WebGIS

19. Prevádzky s výher. prístrojmi, videohrami a ruletami

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

20. Verejné WC

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

21. Ihriská a športoviská

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

22. Plochy zelene

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT Stav rok 2018 CG WebGIS

23. Školské zariadenia

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2019 CG WebGIS

24. Cestné komunikácie a chodníky

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP)
PDF TXT Stav rok 2007 CG WebGIS

25. Parkoviská a spevnené plochy

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP)
PDF TXT Stav rok 2007 CG WebGIS


Odkaz a znenie používanej licencie - Creative Commons Attribution [Open Data]
*podrobnejšia definícia - https://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C)
**štandardy pre poskytovanie dát podľa zákona o IS VS – www.informatizacia.sk
Verzia stránky: 2.10.2019
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.