CG eGOV - verzia 2020.5.2.200930-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

Poskytovanie otvorených dát

        

... aj na DATA.GOV.SK

Hlavným cieľom poskytovania "otvorených množín dát" (datasetov) je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tento katalóg (zoznam) obsahuje rôzne užitočné dáta vytvárané pri výkone činností z kompetencií miestnej samosprávy mesta Prešov.
Pre každú množinu dát sú zverejňované diaľkovo prístupné dáta (datasety) v strojovo (počítačovo) spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov (textový súbor v štruktúre jazyka XML – viď. vysvetlenie dole pod zoznamom). Ide o dáta, ktoré sú voľne prístupné prostredníctvom otvorených alebo verejných licencií. Zverejňované sú aj metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári) v tabuľkovej forme.
Údaje (dáta a databázy), sprístupnené verejnosti, môžu byť použité len na informatívne a analytické účely, nie sú použiteľné na právne úkony.
Poskytované datasety sú prístupné on-line, perióda aktualizácie je 24 hodín.

1. Zoznam objednávok

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.8.2011 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

2. Zoznam zverejnených zmlúv

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.8.2011 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

3. Zoznam faktúr

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.8.2011 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

4. Úradná tabuľa

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.12.2015 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

5. Úradná tabuľa - archvív

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.12.2015 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

6. Petície

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.1.2015 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

7. Členovia orgánov samospráv

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 15.12.2010 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

8. Všeobecne záväzné nariadenia mesta Prešov

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platné dáta Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

9. Zaradenie príslušníkov (ulice) MsP Prešov

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platné dáta Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

10. Zoznam monitorovacích zariadení

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

11. Školy a školské zariadenia

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformacia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

12. Zoznam dotácií

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od roku 2012 Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

13. Volebné okrsky a miestnosti pre voľby v meste Prešov

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od roku 2012 Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

14. Počty občanov v jednotlivých rokoch

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

15. Prírastky a úbytky občanov za jednotlivé roky

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

16. Počet občanov podľa ulíc

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

17. Zoznam obchodných prevádzok v meste Prešov

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Zoznam a dáta platné do 25.06.2016 Creative Commons Attribution Evidencia platná do 25.06.2016
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

18. Obchodné prevádzky s ukončenou činnosťou

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

19. Evidencia psov chovaných v meste

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

20. Počet prihlásených psov podľa ulíc

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

21. Počet prihlásených psov podľa adresy

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

22. Počet prihlásených psov podľa plemena

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

23. Zoznam daňových dlžníkov

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

24. Register adries a stavieb v meste Prešov

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

25. Zoznam ulíc mesta Prešov

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

26. Počet občanov podľa krstných mien

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

27. Počet občanov podľa priezvisk

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

28. Počet občanov podľa dňa narodenia

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

29. Podnety a požiadavky občanov

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

30. Štatistika riešenia podnetov a požiadaviek

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.1.2016 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

31. Zasadnutia VMČ

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.1.2016 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

32. Programový rozpočet

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.1.2009 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

33. Počet občanov podľa VMČ

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platné dáta Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

34. Počet občanov podľa veku

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platné dáta Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

35. Interné a iné dokumenty

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Priebežne dopĺňaný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

36. Štatistika riešenia podnetov podľa roka a stavu riešenia

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Od 1.1.2016 do aktuálneho dátumu Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

37. Významné objekty

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)

38. Organizácie mesta

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
XML Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Validačná schéma Vizualizácia (transformácia)
XML, JSON, XML.NET PDF XSD XSL (XSLT)


Dataset prístupný na zverejnenej webovej adrese (URL) poskytuje samotné dáta, ako aj prístup k dátam vo forme (XML) spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát. Každý "dataset" záznam obsahuje popis konkrétnych dát a dodatočné informácie, ako napríklad, v ktorom formáte sú dostupné, kto ich vlastní a či sú voľne dostupné, a o akej oblasti tieto dáta sú.
Odkaz a znenie používanej licencie - Creative Commons Attribution [Open Data]
Ďalšie prístupne súbory:
XSD – validačná schéma pre kontrolu štruktúry XML súboru dát
XSLT – zobrazovacia schéma pre vizuálnu reprezentáciu XML súboru dát
*podrobnejšia definícia - https://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C)
**štandardy pre poskytovanie dát podľa zákona o IS VS – www.informatizacia.sk
Verzia stránky: 15.02.2019
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.