CG eGOV - verzia 2016.4.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Podnety a požiadavky občanov

Mesto Prešov, ako regionálny orgán verejnej moci, v zmysle zákona o obecnom zriadení, rokovacích poriadkov, interných predpisov a postupov, vytvára centrálnu evidenciu podnetov a požiadaviek občanov, ktorú vo forme nasledujúcich tabuliek sprístupňuje pre zvýšenie transparentnosti a kontroly.

Údaje sú od 1.1.2016, budú priebežne aktualizované a dopĺňané na dennej báze automatizovaným spôsobom. Ide o pilotnú a skúšobnú prevádzku. Zavedením tejto formy mesto Prešov neruší žiadnu z predchádzajúcich foriem podania, iba rozširuje a centralizuje sprístupnenie údajov občanom. Evidencia je prístupná aj vo forme on-line OPEN DATA katalógu.

Je záujmom mesta procesy i aplikáciu ďalej rozvíjať a vylepšovať.

Podať nový podnet
Typ podnetu
Stav riešenia
Aktualizácia údajov: 29.03.2017 05:05
Štatistika riešenia podnetov
Rok
Stav riešenia
Aktualizácia údajov: 29.03.2017 05:05
Maximalizuj v novom okne Životné prostredie - ostatné (S292006006): 25 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006006): 55 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006006): 16 Verejný poriadok (S292006006): 7 Verejné osvetlenie (S292006006): 19 Školstvo, šport (S292006006): 1 Stavby, čierne stavby (S292006006): 10 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006006): 120 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 17 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006006): 12 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006006): 13 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 6 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006006): 27 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006006): 8 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006006): 17 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006006): 234 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 29 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006006): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006006): 15 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006006): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006006): 19 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006006): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006006): 35 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006006): 13 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 10 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006006): 21 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006006): 75 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006006): 19 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006006): 6 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006006): 206 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006006): 8 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006006): 9 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006006): 13 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006006): 18 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006006): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006006): 7 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006006): 43 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006006): 16 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006006): 96 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006006): 30 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006006): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006006): 5 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006006): 4 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006006): 62 Podnet (S292006006): 56 Poďakovanie, pochvala (S292006006): 7 Parkovacie miesta, plochy (S292006006): 13 Ostatné (S292006006): 50 Opustené vozidlá (S292006006): 9 Nesprávne parkovanie (S292006006): 9 Názvy ulíc, námestí (S292006006): 2 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006006): 11 Mestský mobiliár (S292006006): 6 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006006): 13 Kultúra, cestovný ruch (S292006006): 2 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006006): 44 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006006): 64 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006006): 27 Typy spolu (S292006006): 1741 Spolu: 3482 Spolu: 3482
Maximalizuj v novom okne Životné prostredie - ostatné (S292006011): 5 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006011): 4 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006011): 0 Verejný poriadok (S292006011): 0 Verejné osvetlenie (S292006011): 3 Školstvo, šport (S292006011): 0 Stavby, čierne stavby (S292006011): 5 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006011): 70 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006011): 8 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006011): 9 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006011): 53 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006011): 6 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006011): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006011): 18 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006011): 12 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006011): 64 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006011): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006011): 10 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006011): 16 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006011): 1 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006011): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006011): 19 Podnet (S292006011): 1 Poďakovanie, pochvala (S292006011): 1 Parkovacie miesta, plochy (S292006011): 1 Ostatné (S292006011): 6 Opustené vozidlá (S292006011): 0 Nesprávne parkovanie (S292006011): 0 Názvy ulíc, námestí (S292006011): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006011): 0 Mestský mobiliár (S292006011): 2 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006011): 1 Kultúra, cestovný ruch (S292006011): 0 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006011): 5 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006011): 4 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006011): 8 Typy spolu (S292006011): 398 Životné prostredie - ostatné (S292006010): 10 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006010): 20 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006010): 3 Verejný poriadok (S292006010): 2 Verejné osvetlenie (S292006010): 6 Školstvo, šport (S292006010): 0 Stavby, čierne stavby (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006010): 27 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006010): 87 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 18 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006010): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006010): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006010): 19 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006010): 12 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006010): 40 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006010): 90 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006010): 4 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006010): 5 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006010): 6 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006010): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006010): 16 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006010): 42 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006010): 13 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006010): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006010): 3 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006010): 2 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006010): 18 Podnet (S292006010): 13 Poďakovanie, pochvala (S292006010): 2 Parkovacie miesta, plochy (S292006010): 7 Ostatné (S292006010): 18 Opustené vozidlá (S292006010): 8 Nesprávne parkovanie (S292006010): 7 Názvy ulíc, námestí (S292006010): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006010): 5 Mestský mobiliár (S292006010): 1 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006010): 5 Kultúra, cestovný ruch (S292006010): 0 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006010): 9 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006010): 21 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006010): 9 Typy spolu (S292006010): 658 Životné prostredie - ostatné (S292006009): 5 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006009): 22 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006009): 10 Verejný poriadok (S292006009): 4 Verejné osvetlenie (S292006009): 7 Školstvo, šport (S292006009): 1 Stavby, čierne stavby (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006009): 20 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 9 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006009): 75 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006009): 9 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006009): 8 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006009): 6 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006009): 17 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006009): 44 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006009): 4 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006009): 6 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006009): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006009): 7 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006009): 21 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006009): 3 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006009): 31 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006009): 11 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006009): 2 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006009): 9 Podnet (S292006009): 30 Poďakovanie, pochvala (S292006009): 1 Parkovacie miesta, plochy (S292006009): 3 Ostatné (S292006009): 19 Opustené vozidlá (S292006009): 0 Nesprávne parkovanie (S292006009): 1 Názvy ulíc, námestí (S292006009): 2 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006009): 2 Mestský mobiliár (S292006009): 2 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006009): 4 Kultúra, cestovný ruch (S292006009): 1 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006009): 16 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006009): 21 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006009): 7 Typy spolu (S292006009): 498 Životné prostredie - ostatné (S292006008): 4 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006008): 5 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006008): 0 Verejný poriadok (S292006008): 0 Verejné osvetlenie (S292006008): 1 Školstvo, šport (S292006008): 0 Stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006008): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006008): 12 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006008): 5 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006008): 6 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006008): 1 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006008): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006008): 4 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006008): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006008): 6 Podnet (S292006008): 7 Poďakovanie, pochvala (S292006008): 0 Parkovacie miesta, plochy (S292006008): 1 Ostatné (S292006008): 3 Opustené vozidlá (S292006008): 0 Nesprávne parkovanie (S292006008): 0 Názvy ulíc, námestí (S292006008): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006008): 2 Mestský mobiliár (S292006008): 1 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006008): 2 Kultúra, cestovný ruch (S292006008): 1 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006008): 7 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006008): 6 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006008): 3 Typy spolu (S292006008): 91 Životné prostredie - ostatné (S292006007): 1 Zeleň - parky, trávniky - údržba, kosenie (S292006007): 4 Výstavba - investície (cesty, chodníky, budovy, ...) (S292006007): 3 Verejný poriadok (S292006007): 1 Verejné osvetlenie (S292006007): 2 Školstvo, šport (S292006007): 0 Stavby, čierne stavby (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 7 (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / živ. prostredie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 6 / výstavba, investície (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / verejné osvetlenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / školstvo, šport (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / ostatné (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 6 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / mobiliár (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 6 (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 5 (S292006007): 7 Požiadavka VMČ č. 4 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / výstavba, investície (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / verejné osvetlenie (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 4 / svetelné doprav. zariadenia (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / poďakovanie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / ostatné (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / nesprávne parkovanie  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 4 / mobiliár (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 4 (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 3 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 3 (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / živ. prostredie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / zeleň - údržba, kosenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / výstavba, investície (S292006007): 3 Požiadavka VMČ č. 2 / verejný poriadok (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / verejné osvetlenie (S292006007): 1 Požiadavka VMČ č. 2 / stavby, čierne stavby (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / ostatné (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 2 / nesprávne parkovanie  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / názvy ulíc, námestí  (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / MHD (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 / dopravné značenie (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 2 (S292006007): 5 Požiadavka VMČ č. 1 / parkovacie miesta, plochy (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / ostatné (S292006007): 2 Požiadavka VMČ č. 1 / nelegálne skládky (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / nakladanie s odpadmi (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 / chodníky, cesty (S292006007): 0 Požiadavka VMČ č. 1 (S292006007): 10 Podnet (S292006007): 5 Poďakovanie, pochvala (S292006007): 3 Parkovacie miesta, plochy (S292006007): 1 Ostatné (S292006007): 4 Opustené vozidlá (S292006007): 1 Nesprávne parkovanie (S292006007): 1 Názvy ulíc, námestí (S292006007): 0 Nakladanie s odpadmi, vývoz, separácia, BRO (S292006007): 2 Mestský mobiliár (S292006007): 0 Mestská hromadná doprava (MHD) (S292006007): 1 Kultúra, cestovný ruch (S292006007): 0 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 4,5,6,7 - údržba (S292006007): 7 Chodníky, cesty, dopravná infraštruktúra, cestná kanalizácia VMČ 1,2,3 - údržba (S292006007): 12 Dopravné značenie na miestnych komunikáciách (S292006007): 0 Typy spolu (S292006007): 96 Spolu: 192 Spolu: 192 Spolu: 182 Spolu: 182 Spolu: 996 Spolu: 996 Spolu: 1316 Spolu: 1316 Spolu: 796 Spolu: 796
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.