CG eGOV - verzia 2017.4.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o daňových dlžníkochOn-line zoznam daňových dlžníkov

Momentálne prebiehajú účtovné závierky za rok 2017, preto zoznamy daňových dlžníkov sa priebežne aktualizujú a dopĺňajú.
(aktuálne nie je započítaná daňová povinnosť za Daň z nehnuteľností)

Mesto Prešov ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku, týmto zverejňuje na svojej webovej stránke zoznam daňových dlžníkov podľa stavu  k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u  fyzickej osoby 160 €  a u  právnickej osoby 1 600 €.   V zozname daňových dlžníkov sú aj daňové subjekty v konkurze, ktorých nedoplatky v zmysle platnej legislatívy nie sú exekučne vymáhateľné a o výške pomerného uspokojenia veriteľa rozhoduje príslušný okresný súd.


Zo zoznamu budú odstránení daňoví dlžníci, ktorí si svoju daňovú povinnosť voči mestu Prešov vysporiadajú.
 

Aktualizácia údajov: 21.01.2018 02:00

Informácie o bankových účtoch mesta pre zaplatenie miestnych daní a poplatkov nájdete TU.
 

Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.