CG eGOV - verzia 2018.1.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 24.04.2018 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2100000,0 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 5000000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8389989,0 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 19735945,4 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 42171800,0 Spolu: 77397734,4 Spolu: 77397734,4
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 24.04.2018 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1838269,3 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 7579878,9 Granty a transfery (S144042005): 15670012,0 Daňové príjmy (S144042005): 30844997,9 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 261730,7 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 810110,1 Granty a transfery (S144042004): 4065933,4 Daňové príjmy (S144042004): 11326802,1 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2100000,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 8389989,0 Granty a transfery (S144042003): 19735945,4 Daňové príjmy (S144042003): 42171800,0 Spolu: 77397734,4 Spolu: 77397734,4 Spolu: 16464576,3 Spolu: 16464576,3 Spolu: 60933158,1 Spolu: 60933158,1
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.