CG eGOV - verzia 2017.4.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 23.01.2018 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 2100000 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 5000000 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 8389989 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 19730550 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 41852800 Spolu: 77073339 Spolu: 77073339
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 23.01.2018 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 2100000,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 8380264,8 Granty a transfery (S144042005): 19730550,0 Daňové príjmy (S144042005): 41852800,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 0,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 9724,2 Granty a transfery (S144042004): 0,0 Daňové príjmy (S144042004): 0,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 2100000 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 5000000 Nedaňové príjmy (S144042003): 8389989 Granty a transfery (S144042003): 19730550 Daňové príjmy (S144042003): 41852800 Spolu: 77073339 Spolu: 77073339 Spolu: 9724,2 Spolu: 9724,2 Spolu: 77063614,8 Spolu: 77063614,8
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.