CG eGOV - verzia 2017.3.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie
Informácie o príjmoch rozpočtu
Organizácia:
Prehľad príjmov rozpočtu (graf - Podiel na celkových príjmoch)
Aktualizácia údajov: 23.10.2017 05:05
Maximalizuj v novom okne Podiel príjmov z finančných transakcií na celkových príjmoch (S144045002): 4413337,0 Podiel prijatých úverov na celkových príjmoch (S144045002): 5000000,0 Podiel nedaňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 6424500,5 Podiel grantov a transferov na celkových príjmoch (S144045002): 22263994,8 Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch (S144045002): 40879969,4 Spolu: 78981801,6 Spolu: 78981801,6
Plnenie príjmov - členenie podľa hlavných kategórií (graf - Schválený rozpočet)
Aktualizácia údajov: 23.10.2017 05:05
Maximalizuj v novom okne Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042005): 1801714,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042005): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042005): 2696764,7 Granty a transfery (S144042005): 10786301,6 Daňové príjmy (S144042005): 9410986,0 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042004): 2611623,1 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042004): 0,0 Nedaňové príjmy (S144042004): 3727735,8 Granty a transfery (S144042004): 11477693,2 Daňové príjmy (S144042004): 31468983,4 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (S144042003): 4413337,0 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (S144042003): 5000000,0 Nedaňové príjmy (S144042003): 6424500,5 Granty a transfery (S144042003): 22263994,8 Daňové príjmy (S144042003): 40879969,4 Spolu: 78981801,6 Spolu: 78981801,6 Spolu: 49286035,4 Spolu: 49286035,4 Spolu: 29695766,2 Spolu: 29695766,2
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.