CG eGOV - verzia 2017.4.1-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

Katalóg otvorených priestorových (geografických) dát


Tento katalóg (zoznam) obsahuje priestorové (geografické) dáta vytvárané pri výkone činností z kompetencií miestnej samosprávy mesta Prešov. Priestorové dáta sú také, ktoré okrem bežných atribútov ako názov, počet, typ a podobne obsahujú aj priestorovú informáciu (súradnice) určitého konkrétneho miesta v priestore. Tieto súradnice umožňujú zobraziť na mape, prípadne aj lokalizovať daný bod alebo líniu či iný priestorový tvar. Jednotlivé súradnice objektov si zároveň zachovávajú vzájomný vzťah (ako napríklad vzdialenosť, tvar, rovnobežnosť a pod.) - sú v súradnicovom systéme. Dáta poskytované mestom Prešov využívajú štandardizovaný slovenský súradnicový systém S-JTSK. Tento systém je v prípade potreby možné transformovať do iného súradnicového systému napr. : Transformácia (geoportál.sk)

Údaje (dáta a databázy), sprístupnené verejnosti, môžu byť použité len na informatívne a analytické účely, nie sú použiteľné na právne úkony.
Poskytované datasety sú prístupné on-line. Ku každému datasetu sú zverejňované aj metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých atribútov - "stĺpcov v tabuľke", prípadne vlastností datasetu) v tabuľkovej forme. Kliknutím na názov príslušného datasetu (napr. Ulice) sa na samostatnej karte zobrazí tabuľková reprezentácie dát na egov.presov.sk.

Dataset (jeho obsah) je prístupný na stiahnutie (download) - kliknutím na skratku súboru v tabuľke (v bunke Zdrojové dáta) - stiahnutý súbor obsahuje priestorové aj atribútové údaje podľa popisu. Zvolené formáty sú otvorenými a technologicky neutrálnymi štandardami, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát.

1. Ulice

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 27.7.2017 CG WebGIS

2. Mestské časti, volebné obvody

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.3.2017 CG WebGIS

3. Adresy

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 27.7.2017 CG WebGIS

4. Súpisné čísla

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 27.7.2017 CG WebGIS

5. Územia ohrozené povodňami

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2014 CG WebGIS

6. Zosuvné územia

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT Územný plán 2013 CG WebGIS

7. Početnosť občanov TP

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.3.2017 CG WebGIS

8. Početnosť občanov PP

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.3.2017 CG WebGIS

9. Početnosť - psy na adresách

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.3.2017 CG WebGIS

10. Nebezpečné psy

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.3.2017 CG WebGIS

11. Monitorovacie zariadenia

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 6.2.2017 CG WebGIS

12. Obvody mestskej polície

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 6.2.2017 CG WebGIS

13. Priestupky na úseku dopravy

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Dáta od roku 2012, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 13.3.2017 CG WebGIS

14. Veľkoobjemové kontajnery

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 12.9.2017 CG WebGIS

15. Investície mesta

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 30.8.2017 CG WebGIS

16. Sakrálne objekty

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 30.8.2017 CG WebGIS

17. Fontány a pramene

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2017 CG WebGIS

18. Prevádzky s výher. prístrojmi, videohrami a ruletami

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2017 CG WebGIS

19. Verejné WC

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2017 CG WebGIS

20. Ihriská a športoviská

Formát Rozsah dát Podmienky používania (licencie) Stav
SHP, KML, JSON Aktuálny stav Creative Commons Attribution Platné, aktívne
Zdrojové dáta Slovný popis atribútov Metadáta Dát. aktualizácie Vizualizácia/GIS zobrazenie
SHP (ZIP) KML GEO JSON
PDF TXT 2.10.2017 CG WebGIS


Odkaz a znenie používanej licencie - Creative Commons Attribution [Open Data]
*podrobnejšia definícia - https://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C)
**štandardy pre poskytovanie dát podľa zákona o IS VS – www.informatizacia.sk
Verzia stránky: 2.10.2017
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.